Понеділок, 19.08.2019, 23:46
Вітаю Вас Гість | RSS

Математична Гадяччина

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 76
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Календарне планування

Календарно-тематичне планування уроків математики, алгебри, геометрії для 5- 9 класів за оновленою програмою 2017 року

Календарно -тематичне планування уроків алгебри та початків аналізу і геометрії у 10-11 класах (академічний рівень)

Календарно-тематичне планування уроків алгебри та початків аналізу і геометрії у 10класі ( рівень стандарту)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

по розробленню вчителем

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з математики 

 

Календарно-тематичне планування розробляється вчителем на кожний клас на основі Закону України «Про освіту», у відповідності з навчальною программою, вимогами Державного освітнього стандарту загальної освіти в контексті модернізації укра­їнської освіти-проекту Концепції «Нова школа».

Календарне планування – це розподіл у часі окремих тем з врахуванням кількості годин, що визначаються програмою на кожну тему, кількості тижневих годин (визначених навчальним планом) і розкладу занять.

У разі викладання предмету у кількох класах (паралелі) дозволяється загальне планування для класів паралелі.

Тематичне планування – визначення послідовності уроків, основних видів роботи на уроці. У ході тематичного планування вчитель визначає послідовність вивчення окремих питань теми, відбирає зміст, продумує систему уроків навчання, повторення, закріплення і форми контролю.

Ступінь розробки календарно-тематичного планування є критерієм професіоналізму вчителя.

Завдання календарно-тематичного планування:

 • визначення місця кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі;
 • визначення взаємозв'язку між окремими уроками, темами річного курсу;
 • організація раціональної роботи й озброєння учнів системою знань, умінь, навичок із предмета.

 

Календарно-тематичний план учителя включає наступні розділи:

 • титульний лист;
 • програмне і навчально-методичне забезпечення навчального плану;
 • власне тематичне планування навчального предмета.

Вимоги до оформлення календарно-тематичного планування:

1.  Титульний лист повинен містити наступні відомості:

 • найменування освітнього закладу;
 • назву документа (календарно-тематичне планування);
 • назву предмета (повинна відповідати назві предмета в робочому плані навчального закладу);
 • навчальний рік;
 • клас;
 • прізвище, ім'я та по батькові вчителя.

2.  На титульній сторінці повинні бути записи:

 • «Розглянуто на засіданні предметної кафедри вчителів (методичного об’єднання) – протокол № …від …..»;
 • «Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»;
 • «Затверджено: директор навчального закладу : (дата затвердження)».

3. Навчально-методичне забезпечення навчального плану включає наступні відомості:

 • річна кількість годин;
 • кількість годин на тиждень згідно з програмою;
 • планова кількість контрольних робіт;
 • реквізити програми;
 • навчально-методичні комплекси.

4.  Календарно-тематичне планування повинно обов'язково включати номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку.

5.  Графа «Зміст (тема) уроку» включає:

 • загальні назви теми;
 • кількість годин, відведених на вивчення даної теми;
 • теми кожного уроку;
 • контроль по завершенню вивчення даної теми.

У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з даним тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для учнів, які відстають у навчанні, нетрадиційні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків).

Зміст плану навчального курсу повинен відповідати змісту програми, за якою ведеться навчання.

Необхідно рівномірно розмістити і спланувати в часі вивчення окремих розділів програми.

Пропоную такий зразок титульної сторінки календарного плану:

 

Зосереджуючись на основних цілях виконання діючої навчальної програмиз математики  (відповідного класу), відповідному змісті навчального матеріалу, вдалому формуванні очікуваних результатів щодо рівня навчальних досягнень учнів, виконанні справедливого педагогічного оцінювання результатів навчання   рекомендуємо ефективно планувати навчальну діяльність у календарно-тематичному плануванні, яке вчитель упорядковує самостійно або підбирає друк (формат оформлення не має окремих вимог: зошит, міні-брошура чи прошиті аркуші паперу).

 • Важливо, щоб у ньому була сторінка і«Розглянуто» на методичному об’єднанні, цикловій комісії (ПІБ та підпис голови);
 •  «Погоджено» (заступник директора з н/в роботи, ПІБ, підпис);
 • «Затверджую»  (директор  загальноосвітнього навчального закладу, ПІБ, підпис);
 •  мокра печатка загальноосвітнього навчального закладу.

Заповнення таблиці ведення занять: зміст теми, кількість визначених годин (не більше 2-х) та дату їх проведення необхідно або вдруковувати, або вписувати ручкою (не олівцем). У таблиці обов’язково має бути графа «Примітка», в якій вчитель вноситиме певну корекцію у випадку змін.

Приступаючи до складання календарного плану рекомендуємо:

 1. Порахувати загальну кількість годин, які відводяться на викладання окремих тем (за програмою).
 2. Прорахуйте, скільки тижнів у І та ІІ семестрі, але ці цифри індивідуальні і залежать від розкладу уроків, кількості святкових днів.
 3. Далі виконайте наступні дії:

          згідно вимог програми розподіліть письмові роботи окремо для

          виконання у І семестрі і ІІ семестрі;

4.Розділіть програмовий матеріал на семестр, зверніть увагу на логічне переривання тем, врахуйте кількість уроків що відводяться на виконання обов'язкових  письмових робіт;

5.Порахуйте  за таблицею та розкладом кількість уроків, які Вам необхідно запланувати у І семестрі, ІІ семестрі;

6.Розподіліть по датам теми, внесіть обов'язкові письмові роботи (раціонально, рівномірно, логічно), зверніть увагу на теми, які можна об єднати;

7.Не плануйте письмові роботи на кінець семестру тому, що оцінки за  семестр необхідно виставити за 3 дні до його закінчення ;

8.Пам'ятайте, що для учнів класу  може бути заплановано на один день виконання письмової контрольної роботи тільки з одного предмета (класні керівники на основі календарних планів вчителів складають графік обов'язкових письмових робіт на семестр);

9.Здійсніть розподіл програмового матеріалу на частини 6-12 уроків для виставлення тематичної (для цього маленькі теми можна об'єднувати, а великі логічно ділити);

10.Якщо Методичними рекомендаціями МОН України не визначено кількість тематичних,то їх кількість планується з розрахунку: 2години на тиждень-мінімум 3-4 тематичні.

11. Поділ для тематичного оцінювання здійснювати в календарних планах простим олівцем(для коригування при необхідності)

12.Нумерацію уроків проставляти простим олівцем;

13.Остання тематична виставляється перед семестровою (не повинно бути уроків оцінки за які не будуть враховані);

14.Дати в календарному плані проставляти простим олівцем не можна, а обов'язкові письмові роботи виділити;

15.Календарні плани здавати у нових файлових папках, титульний лист має уніфікований підпис;

Пропонуємо такий підпис титульної сторінки календарного плану:

 

«СХВАЛЕНО»

ШМО вчителів природничо-математичного  напрямку

протокол №____

 

30.08.2017  р.

«ПЕРЕВІРЕНО»

Заступник директора з НВР

 

___________ПІБ

 

01.09.2017 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи

 

___________ПІБ

 

02.09.2017 р.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ

ПЛАНУВАННЯ

 

з математики

на І семестр

2017/2018 навчальний рік

для 8 класу

_______________________

Назва навчального закладу

Гадяцької районної ради

Полтавської області

                                                                                 

 

Математика

 «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М. І., Мальований Ю. І., Нелін Є. П., Номіровський Д. А., Паньков А. В., Тарасенкова Н. А., Чемерис М. В., Якір М. С

 (назва програми)

/Затверджено Міністерством освіти і науки

                                                           України від ______р. № _______

 

ПІБ вчителя

 (вчителя _______ категорії)

 

16.Якщо в папці знаходяться календарні плани з декількох предметів і для декількох класів то перед таблицею зазначити клас , предмет, кількість годин на тиждень, кількість годин на рік, вказати семестр та програму:

      5 клас

                                                           Математика

4 год. на тиждень, 64 год. на І семестр, 70год на IIсеместр,

140год на рік

17. План може бути друкованим, або писаним.

Вчителі мають право користуватися планами на друкованій основі, а не писати їх «від руки», допустимою є також календаризація у програмах.

 Також вчителі можуть користуватися друкованими посібниками з календарно-тематичного планування за умови, що вони відповідають навчальним програмам і оформлені згідно викладених вимог.

 

Календарні плани підписуються у присутності вчителя.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджені зміни, щодо розвантаження навчальних програм з математики для старшої школи всіх рівнів вивчення цього навчального предмету.

У зв’язку з перевантаженням учнів 11 класів, пов’язаним із надлишком навчального матеріалу в 11 класі, а також необхідністю підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, було прийнято рішення, щодо перенесення частини навчального матеріалу до 10 класу. Мова йде про теми, що стосуються границі функції та похідної в курсі алгебри та початків аналізу, а також координат у просторі та векторів у курсі геометрії. Для цього також укладено окрему таблицю зі змістом навчального матеріалу на 2016/2017 (перехідний) навчальний рік.

Також враховано можливість, що навчальні заклади не зможуть забезпечити навчальний процес навчальною літературою. В такому випадку пропонується вивчати теми в старій послідовності у відповідності до рекомендацій програми. Деяких змін також зазнали державні вимоги навчальної програми, певним чином послабивши вимоги до учнів.

Отже, для ефективної організації навчально-виховного процесу з математики загалом та кожного уроку, рекомендуємо вчителю:

 • виконувати навчальні програми відповідно до Державного стандарту;
 • якісно планувати навчальну діяльність та навчально-виховний процес, укомплектовуючи його методичну систему навчання: формування цілей, опрацювання змісту, підбір засобів, форм та методів;
 • враховувати вікові особливості та контингент учнів.

Зауважте! Можна користуватися лише підручниками, рекомендованими МОНУ. Навчально-методичне забезпечення додаткове до підручника вчитель/викладач може укомплектовувати самостійно, однак без плагіату. Щоб убезпечити різні порушення рекомендуємо систематично використовувати сайт Інституту модернізації змісту освіти, на якому він поетапно оновлює переліки усіх навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України або схвалені для практичного використання .

 

Упорядник: методист Ємець Т.М.

Форма входу
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту